TARIEVEN

Prijslijst (10-01-2017)
De prijslijst voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben hangt in de wachtkamer.

Prijslijst Fysio Centrum Steenbergen A.H. Poot
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

 

ACHMEA IZZ (ziekenhuiswezen) Salland
AEGON Loyalis (ABP-personeel) Stad Rotterdam
AGIS Menzis SIZ
Allianz Multizorg (CVVMZ) Trias
Amersfoortse Nationale Nederlanden Univé
AMEV Nedasco VGZ
Anderzorg Nederzorg Woudsend
Ardyn NVS Zorg en Zekerheid
CZ OHRA ZRA
Delta Llotd ONVZ
DSW OZ
Fortis OZB
Geové OZF
Goudse (MZG) PNO
IAK Prové
IZA Rijnmond

 

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.

Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst

Prijslijst Fysio Centrum Steenbergen A.H. Poot      per 1 januari 2019

Voor patiënten die niet verzekerd zijn brengen wij per 1 januari 2019,

de volgende tarieven in rekening:

Code

Omschrijving

Prijs in € per zitting

1000

Zitting fysiotherapie

33,50

1001

Zitting fysiotherapie aan huis

48,50

1500

Zitting oedeemtherapie

44,50

1600

Zitting bekkenfysiotherapie

44,50

1200

Zitting manuele therapie

41,50

1700

Lange zitting voor patiënten met meervoudige of complexe zorgvragen (45 min)

47,50

1864

Screening  en intake en onderzoek na screening

45,00

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

45,00

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

50,25

1960

Niet nagekomen en niet op tijd afgebelde afspraak (24 uur van te voren)

32,50

Toeslag voor uitbehandeling buiten praktijk

15,00

Verstrekte verband en hulpmiddelen

kostprijs

1900

Eenvoudige korte rapporten

35,00

1901

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten (bij max. 1 uur tijdbesteding)

70,00

1902

Verslag schadeverzekeraar (bij max. 1 uur tijdbesteding)

70,00