TARIEVEN

Prijslijst (01-01-2021)
De prijslijst voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben hangt in de wachtkamer.

Prijslijst Fysio Centrum Steenbergen A.H. Poot
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

 

ACHMEA IZZ (ziekenhuiswezen) Salland
AEGON Loyalis (ABP-personeel) Stad Rotterdam
AGIS Menzis SIZ
Allianz Multizorg (CVVMZ) Trias
Amersfoortse Nationale Nederlanden Univé
AMEV Nedasco VGZ
Anderzorg Nederzorg Woudsend
Ardyn NVS Zorg en Zekerheid
CZ OHRA ZRA
Delta Llotd ONVZ
DSW OZ
Fortis OZB
Geové OZF
Goudse (MZG) PNO
IAK Prové
IZA Rijnmond

 

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.

Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening: zie prijslijst 2021.

Waarom deze prijslijst?

Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de “marktwerking” te stimuleren, met andere woorden meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

Prijslijst Fysio Centrum Steenbergen per 1-1-2022

 

PrestatieCode Prestatiebeschrijvingen Tarief in € per zitting
1000 Zitting fysiotherapie  praktijk / online 35,00
1200 Zitting manuele therapie 45,00
1500 Zitting oedeemtherapie 47,00
1600 Zitting bekkenfysiotherapie 47,00
1700 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen 48,00
1864 Screening  en intake en onderzoek fysiotherapie 47,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 46,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 57,00
1960 Niet nagekomen en/of niet op tijd afgebelde afspraak (24 uur van te voren) 35,00
**01 Toeslag handeling aan huis 13,50
Verstrekte verband en hulpmiddelen kostprijs
1900 Eenvoudige korte rapporten bij max. 30 min. tijdsbesteding 36,00
1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten

(bij max. 1 uur tijdbesteding)

72,00
1902 Verslag schadeverzekeraar

(bij max. 1 uur tijdbesteding)

72,00